၁။လက္နက္ခ်စကား အလ်ဥ္းမေျပာရ။ ၂။ကရင္ျပည္ ျပီးျပည့္စံုရမည္။ ၃။ကရင့္လက္နက္ ကရင့္လက္ထဲရွိရမည္။ ၄။ကရင့္ၾကမၼာ ကရင္ဖန္တီးရမည္။

Friday, October 31, 2014

KAF ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို အားလံုးပါ၀င္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ဗိုလ္မႉးႀကီးေစာေဖာဒို

ေအာက္တိုဘာ ၃၁ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း

ကရင္တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးလက္နက္ကိုင္မ်ားျဖင့္ စုဖြဲ႔ထားသည့္ ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္(KAF) ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းတြင္ KAF ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို အားလံုးပါ၀င္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၃၀ရက္(ယမန္ေန႔)က ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္တပ္မေတာ္(DKBA)ဌာနခ်ဳပ္ (ေကာ္သူးမြဲခီး)ဆံုဆည္းၿမိဳင္တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ရက္မွ ၃၀ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပသည့္ ယင္းအစည္းအေ၀းအၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ KAF ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို အားလံုး ပါ၀င္ေသာ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ လုပ္ ေဆာင္ျခင္း၊ တက္ေရာက္သူ အဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား KAF ဖြဲ႔စည္းမႈကို သေဘာတူျခင္းႏွင့္ KAF သည္ ကရင္အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေစာဘဦးႀကီး၏ မူေလးခ်က္အေပၚ ရပ္တည္သြားျခင္း အပါအ၀င္ အခ်က္ ၅ခ်က္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အေပၚ KNU ၏ ခြဲထြက္ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ အတြင္း ေရးမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီးေစာေဖာဒိုက "အခုအစည္းအေ၀းက DKBA က တစ္ဖြဲ႔တည္း ဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္ေနတဲ့ အေနအထားျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ တစ္ခုတည္း သေဘာမျဖစ္ဖို႔ ေနာက္လာမယ့္ အဖြဲ႔အားလံုးေတြ႔ဆံုၿပီး အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ရွိမွသာလွ်င္ ဒီလုပ္ငန္းႀကီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ တစ္ခုတည္းျဖစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ KAF ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို KNU တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကလည္း မူအရ လက္ခံ ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္လိုက္သကဲ့သို႔ KNU ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု၊ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္၊ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လာမည့္ ၁၆ႀကိမ္ ေျမာက္ KNU ကြန္ဂရက္တြင္ ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေ၀းတြင္ KAF ဖြဲ႔စည္းေရး သေဘာထားမ်ား၊ ကရင္တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ေအာက္ရွိ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စုဖြဲ႔မႈပံုစံ သေဘာထားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈေပးမည့္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔အစည္း သေဘာထားတို႔ကို တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းအလိုက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္ဟု သိရသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ကရင္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ KNLAKNDODKBA ႏွင့္ ျပည္ တြင္းျပည္ပမွ ကရင္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံကရင္လူထုႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ UNR Army၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္သစ္ကရင္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)၊ ဖလံုစေ၀ၚဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ဧရာ၀တီ ေတာင္ သူလယ္သမားသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာလူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း  ၃၀၀ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

KAF အတည္ျပဳဖြဲ႔စည္းသြားမည့္အေပၚ DKBA ၏ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ ကလို႔ထူးေဘာ ကရင္အစည္းအ႐ံုး(KKO) အတြင္းေရးမႉး ဗိုလ္မႉးေစာလံု႔လံုက "အစည္းအေ၀းမွာ တခ်ဳိ႕က တပ္ကိစၥဟာ တပ္ပိုင္းအေနနဲ႔ပဲ သြားခ်င္တဲ့သူရွိတယ္။ ဒါက ႏိုင္ငံေရးအပိုင္းနဲ႔ မပတ္သက္ခ်င္တဲ့ သေဘာထားေတြလည္း ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ အစည္းအေ၀းမွာ ဘယ္လိုဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းမႈနဲ႔ သြားမလဲဆိုတာ ေရွ႕ဆက္ ေဆြးေႏြးသြားမွာပါ"ဟု ေျပာသည္။

ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္(KAF)ကို ကရင္လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ KNLA, KNDO, DKBA ႏွင့္ KNU/ KNLA(PC)တို႔က ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ရက္ေန႔၌ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ DKBA ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ယခု အစည္းအေ၀းကို ျပဳလုပ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Thursday, October 30, 2014

ေကအဲန္ယူ၏ သေဘာထား ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ UNFC ႀကိဳဆို
ေအာက္တိုဘာ ၃၁ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး(ေကအဲန္ယူ)က ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္မွ မူလအတိုင္း ယာယီရပ္ဆိုင္းထားမည့္အေျခအေနႏွင့္ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ေအာက္တိုဘာ ၂၉ရက္ေန႔က ဆံုးျဖတ္လိုက္သည့္အေပၚ UNFC က ႀကိဳဆိုလိုက္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီတပ္သားႏွင့္ ေဒသခံအခ်ဳိ႕အား BGF ၀င္ေရာက္႐ိုက္ႏွက္ခဲ့


KNU/KNLA PC တပ္သာ ေစာ၀င္းသိန္း


ေအာက္တိုဘာ ၃၀ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ

ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕ ေတာင္ကေလးေအးရိပ္သာဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အေနာက္ဘက္ျခမ္း ေျမနီကုန္းတြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF)အဖြဲ႔၀င္တစ္စုက ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ(KNU/KNLA PC) တပ္ဖြဲ႔၀င္ႏွင့္ ေဒသခံအခ်ဳိ႕အား ေအာက္တိုဘာ ၂၅ရက္ ေန႔က ၀င္ေရာက္႐ိုက္ႏွက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

မိုးပြင့္စီမံခ်က္ျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္၌ လူဦးေရ တစ္သိန္းေက်ာ္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား ျပဳလုပ္ၿပီးစီး
ေအာက္တုိဘာ ၃၀ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ နန္းေခ်ာင္ေဖာ့

ကရင္ျပည္နယ္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၊ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ဦးစီးဌာနႏွင့္ NRC (ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံအေျခစုိက္) အဖြဲ႔တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး မုိး ပြင့္စီမံခ်က္ျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ လူဦးေရ တစ္သိန္းေက်ာ္ကုိ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား ျပဳလုပ္ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနက ေျပာသည္။

Wednesday, October 29, 2014

ေက်ာက္မီးေသြးမတူးေဖာ္ရန္ ကုမၸဏီမ်ားအား ဘန္းေခ်ာင္းေဒသခံမ်ား ေတာင္းဆို
ေအာက္တိုဘာ ၂၈ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ ဘန္းေခ်ာင္းေဒသရွိ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္လွ်က္ရွိေသာ ျမန္မာေမဖလား၀ါးကုမၸ ဏီ Thai Asset CompanyEast Star Company မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းျပန္လည္ ုပ္သိမ္းေပးရန္ ေဒသခံမ်ားမွ ေအာက္တို ဘာ ၂၇ရက္ေန႔က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

Tuesday, October 28, 2014

UNFC တပ္ေပါင္းစုကိစၥ ဆက္ညႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ KNU-EC အား တာ၀န္ေပး


KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားကရင္အမ်ဳိးသား
စည္းလံုးညီညႊတ္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ တက္ေရာက္စဥ္က


ေအာက္တိုဘာ ၂၈ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး(ေကအဲန္ယူ)၏ ဗဟိုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ရက္ ေန႔က စတင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ တပ္ေပါင္းစုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမွ UNFC ႏွင့္ ဆက္လက္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ ယေန႔ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္လိုက္သည္ဟု ေကအိုင္စီက စံုစမ္းသိရွိရသည္။

နယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္း ၃ခုတြင္ TBC မွ ဆန္ခြဲေဝမႈ ထပ္တိုးေပးမည္
ေအာက္တိုဘာ ၂၈ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ကရင္ဒုကၡသည္စခန္း ၃ခုျဖစ္သည္မယ္လ၊ အုန္းဖ်န္၊ ႏို႔ဖိုးစခန္းမ်ားတြင္ နယ္စပ္အကူအညီေပးေရးညြန္႔ ေပါင္းအဖြဲ႔(TBC -The Border Consortium )က လာမည္ႏိုင္ဝင္ဘာလမွ စတင္ကာ ရိကၡာအျဖစ္ ဆန္ခြဲေဝမ အနည္းငယ္ ထပ္ တိုးေပးရန္ရွိေကာင္း စခန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

Monday, October 27, 2014

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီ မီဒီယာေလာက ေပၚထြန္းေစလို

ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ရက္ညတြင္ မိတ္ေဆြသတင္းေထာက္တစ္ဦးက အလြတ္တန္းသတင္းေထာက္ ကိုပါႀကီး ဆံုးသြားၿပီဟူ ေသာသတင္းစကားေၾကာင့္ ထိုျဖစ္ရပ္အတြက္ အေျခခံအရင္းအျမစ္ကို သိလိုစိတ္ျပင္းျပလာသလို ထိုကိစၥကို လူအမ်ားက လည္း သိခ်င္စိတ္ရွိမည္ဟုလည္း ယံုၾကည္လိုက္မိသည္။ ကိုပါႀကီး ေခၚ ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္သည္ အလြတ္သတင္းေထာက္ျဖစ္ ေၾကာင္း သက္ေသခံေျပာဆိုသူ မ်ားစြာရွိသကဲ့သို႔ ျမန္မာအစိုးရ၏ တပ္မေတာ္က ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကိုပါႀကီးမွာ KKO အဖြဲ႕၏ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ရွိသူမွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္းကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ KKO အပါအ၀င္ ဆက္စပ္သည့္ DKBA အဖြဲ႕၀င္မ်ားကလည္း ေျပာဆိုထားၿပီးျဖစ္သည္။

KWEG ဒါ႐ိုက္တာ ေနာ္စူစဲန္နာလွလွစိုး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ၿပိဳင္မည္
ေအာက္တိုဘာ ၂၇ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း

ကရင္အမ်ိဳးသမီးဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔(KWEG) ဒါိုက္တာ ေနာ္စူစဲန္နာလွလွစိုးက လာမည့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ရက္ေန႔၌ ျပဳလုပ္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို လူမႈေရအဖြဲကိုယ္စားလွယ္ေနရာမွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

Sunday, October 26, 2014

အလြတ္သတင္းေထာက္ ကုိပါႀကီးေသဆုံးမႈ တပ္မေတာ္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္ ကြာဟမႈရွိေနဟု ဇနီးျဖစ္သူ ေျပာဆိုေအာက္တုိဘာ ၂၆ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ နန္းေခ်ာင္ေဖာ့

အလြတ္တန္းသတင္းေထာက္ ကုိပါႀကီး (ခ) ကုိေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္ ေသဆုံးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ရက္ ေန႔စြဲ ျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည့္ ျမန္မာအစိုးရတပ္မေတာ္၏ ေၾကညာခ်က္မွာ ကြာဟမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ကိုပါႀကီး၏ဇနီး မသႏၱာက ေကအိုင္ စီသုိ႔ ေျပာဆိုသည္။