၁။လက္နက္ခ်စကား အလ်ဥ္းမေျပာရ။ ၂။ကရင္ျပည္ ျပီးျပည့္စံုရမည္။ ၃။ကရင့္လက္နက္ ကရင့္လက္ထဲရွိရမည္။ ၄။ကရင့္ၾကမၼာ ကရင္ဖန္တီးရမည္။

Thursday, November 12, 2015

ကရင္လူငယ္ညီလာခံ ျဖစ္ေပၚေရးပါ၀င္သည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ (၁၇)ရပ္ လူငယ္ကြန္ဖရင့္ ခ်မွတ္
ႏို၀င္ဘာ ၁၂ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း

နယ္စပ္အေျချပဳ ကရင္လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ေကအဲန္ယူ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္သည့္ ေသေဘထာ့၌ ႏို၀င္ဘာလ ၉ရက္ေန႔ မွ စတင္ကာ ၁၁ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည့္ ကရင္လူငယ္ကြန္ဖရင့္(Karen Youth Conference)တြင္ ကရင္လူငယ္ညီ လာခံႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေရး အပါအ၀င္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ၁၇ရပ္ကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

Wednesday, November 11, 2015

ကရင္ကဗ်ာဆရာမ်ား အမ်ိဳးသားေရးကဗ်ာစာအုပ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ စုေပါင္းထုတ္ေဝ
ႏုိဝင္ဘာ ၁၁ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း
ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ကရင္ကဗ်ာဆရာ ၁၁ဦးစုေပါင္းကာ ‘ 11 X 3 ’  ကရင္ေတြေရးတဲ့ ကဗ်ာမ်ား အမည္ရ အမ်ိဳးသားေရး ကဗ်ာစာအုပ္ တစ္အုပ္ကို ႏုိဝင္ဘာ ဒုတိယအပတ္အတြင္း ထုတ္ေဝျဖန္ ့ခ်ိလိုက္ၿပီးဟု စာအုပ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး စီစဥ္သူတဦးျဖစ္သည့္ ကဗ်ာဆရာ ေယာင့္သာအဲဆန္က ေကအိုင္စီသို ့ေျပာသည္။

ပါတီမူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား အေရးနိမ့္ခဲ့ဟု အရပ္ဖက္မ်ားသုံးသပ္
ႏုိ္ဝင္ဘာ၁၀ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္။ စအုိင္စူး

လက္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အသီးသီး၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားအရ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ တုိ္င္း ရင္းသားပါတီမ်ား အေရးနိမ့္ရျခင္းသည့္ ပါတီ၏ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သုံးသပ္ေျပာဆုိလိုက္သည္။

ႏွစ္ ၆၀ျပည့္ ကရင္ျပည္နယ္ေန႔တြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပခန္း ျပသ


ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ရက္၊၂၀၁၅ ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ၊ စအိုင္စူး

ကရင္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ အစိုးရတို႕အၾကား ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပခန္းတစ္ခုကို ယခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၀ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္  ႏွစ္ ၆၀ျပည့္  ကရင္ျပည္ နယ္ေန႔ ပြဲေတာ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပခန္းကို ဖြင့္လွစ္ျပသခဲ့သည္။

Tuesday, November 10, 2015

ကရင္ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲရလဒ္မ်ား ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထုတ္ျပန္ခ်က္
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္
ဦးေစာတင္၀င္း (NLD)            =၁၁၅၅၁ မဲ
ဦးေစာထြဋ္ေခါင္လြင္(USDP)     = ၈၉၀၃ မဲ

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲအမွတ္()
ေဒၚေနာ္ဆာမူးထူး(NLD)          = ၅၄၃၄ မဲ
ဦးေစာျမ၀င္း(USDP)               = ၄၉၁၇ မဲ

Monday, November 9, 2015

ျမဝတီခ႐ိုင္တြင္ မဲဆႏၵနယ္အားလံုး မဲႏိုင္ေနေၾကာင္း NLD ေျပာဆို
ႏိုဝင္ဘာ ၉ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္။ ေစာသိန္းျမင့္

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျမဝတီခရိုင္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ သည့္ NLD ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး အႏိုင္ရရွိမည္ဟု ေျပာႏိုင္ေၾကာင္း NLD ျမဝတီခ႐ိုင္ဥကၠ႒ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းလည္းျဖစ္သည့္ ဦးစိန္ဗိုလ္က ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေရးရာမဲစာအုပ္ မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ မဲနစ္နာမႈရွိေန
ႏိုဝင္ဘာ ၉ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္။ ေစာသိန္းျမင့္

ျမဝတီခ႐ိုင္၏ ႏို၀င္ဘာလ ၈ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲ တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ မဲမွားယြင္းမႈ မ်ားစြာျဖစ္ေပၚေနသည့္အတြက္ အလြန္နစ္နာရွိေၾကာင္း ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္() ဖလံု-စေဝၚဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေစာထြန္းေဝက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။

Breaking News.


ကရင္ျပည္နယ္တြင္ မဲစာရင္းရလဒ္ အေျခအေနကို ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ျပည္နယ္ဟူ၍ အဆင့္ဆင့္ စိစစ္သြား ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ထိ တင္ျပၿပီးမွသာ အမ်ားျပည္သူ သိရွိရန္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ဟု ႏို၀င္ဘာ ၉ရက္ (ယေန႔)တြင္ ဖားအံခရိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ဥကၠ႒ ေစာသန္းထြဋ္က သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကို ဖားအံခ႐ိုင္ ေကာ္မရွင္႐ံုးတြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

Sunday, November 8, 2015

ကရင္ျပည္နယ္၌ ေရတြက္ၿပီးသမွ် မဲရလဒ္မွာ ကြဲျပားေနေသး


ႏို၀င္ဘာ ၈ရက္၊ ည ၁၀နာရီ။ ေကအိုင္စီ

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)ႏွင့္ အမွတ္(၂)တြင္ ယေန႔ညေန ၄နာရီေက်ာ္မွစ၍ မဲဆႏၵရွင္မ်ား မဲေပး ထားသည့္ ရလဒ္မ်ားကို ေရတြက္ေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအတြင္းရွိ မဲ႐ံုမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္မဲမ်ား ေရတြက္ၿပီးစီး ေသာ္လည္း ဖားအံ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္႐ံုး၌ ၈နာရီေက်ာ္အထိ ႀကိဳတင္မဲေရတြက္မႈမွာ မၿပီးစီးေသးေၾကာင္း ဖလံု-စေ၀ၚဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီ - PSDP ၏ ေစာင့္ၾကည့္ေရးကိုယ္စားလွယ္က ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲရက္အတြင္း မဲသက္ေသခံစာရြက္ကိစၥ လြဲေခ်ာ္မွားယြင္းမႈမ်ားရွိေန


ႏုိဝင္ဘာ ၈ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္။ စအုိင္စူး၊ ကေဆာ၀ါး

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဲေပးမႈမွာ ႀကိဳတင္မဲႏွင့္ မဲေပးရက္ မဲထည့္သူမ်ားအတြက္ မဲသက္ေသခံစာရြက္မွာ လြဲ ေခ်ာ္မွားယြင္းမႈမ်ားျပားေနေၾကာင္း မဲေပးသူမ်ားႏွင့္ မဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ဖားအံၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ကၿမိဳင္ေက်းရြာတြင္ ႏို၀င္ဘာလ ၇ရက္ေန႔က ႀကိဳတင္မဲသြားေပးသူမ်ားအား ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ံုး ၀န္ထမ္းက မဲလက္မွတ္မ်ား ေလာက္ငွမႈမရွိဟု အေၾကာင္းျပျခင္း၊ အျခားပါတီတြင္ စည္းတံဆိပ္ထုမည္ကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၌ ထုႏွိပ္ရန္ ေျပာဆိုျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ရြာခံေစာအႏိုင္က ေျပာသည္။

ျမ၀တီ၌ ဗမာတုိင္းရင္းသားေရးရာအတြက္ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ မဲထည့္ခြင့္ ဆုံး႐ႈံးဟု NDF ေျပာဆုိ
ႏုိ၀င္ဘာ ၈ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္။ ေစာသိန္းျမင့္

ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္ ဗမာတုိင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအတြက္ မဲဆႏၵရွင္ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ မဲထည့္ခြင့္ ဆုံးရႈံးခဲ့ရ သည္ဟု ကရင္ျပည္နယ္၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု-NDF ပါတီေခါင္းေဆာင္ ကရင္ျပည္နယ္ ဗမာတုိင္းရင္းသားေရးရာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္၀င္းလႈိင္ () ဦးအညာသားက ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

တပ္မိသားစုမ်ားလည္း တပ္၀င္းအျပင္ မဲ႐ံု၌ မဲေပးမႈရွိ


ႏို၀င္ဘာ ၈ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္။ ေစာညႊန္႔ေသာင္း

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရတပ္မိသားစုက တပ္၀င္းအတြင္း မဟုတ္ဘဲ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ံုးမ်ား၌ ယေန႔ ႏို၀င္ဘာ ၈ရက္ေန႔တြင္ သြားေရာက္မဲေပးၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

Saturday, November 7, 2015

ကရင္တုိင္းရင္းသားျဖစ္ၿပီး ေရးရာမဲေပးခြင့္မရသူမ်ားရွိ
ႏုိဝင္ဘာ ၈ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း

ယေန႔ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ မဲ႐ံုတြင္ ကရင္တုိင္းရင္းသားေရးရာအတြက္ မဲပံုးမရွိသျဖင့္ ကရင္မဲဆႏၵ ရွင္တခ်ိဳ႕ ကရင့္ေရးရာမဲေပးခြင့္မရ ျဖစ္ေနသည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ႏြယ္နီ (၁၂)လမ္းတြင္ ေနထုိင္သူ ေစာလားကေပၚက ေကအုိင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲလုံၿခဳံေရး တာဝန္ယူသြားရမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ကရင္ျပည္နယ္ ဒုတိယရဲတပ္ဖြဲ႔မႉး ရဲမႉးႀကီးဦးထြန္းဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း
"လူထုအုံႂကြမႈအဆင့္ထိ ျဖစ္လာရင္ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ခြဲကေနၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။"

ေမး - ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကရင္တစ္ျပည္နယ္လုံး အတုိင္းအတာနဲ႔ အထူးရဲတပ္ဖြဲ႔ေတြထားမယ္ဆုိေတာ့ တစ္ၿမဳိ႕နယ္ခ်င္းစီမွာ ဘယ္ႏွစ္ဦးစီ တာဝန္ေပးသြားဖုိ႔ရွိပါသလဲ။ ဒီအတြက္ ဘယ္လုိျပင္ဆင္ထားပါသလဲ။
ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာနဲ႔ မဲ႐ုံတစ္႐ုံကုိ အထူးရဲတစ္ေယာက္စီ ခန္႔အပ္ထားၿပီးျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ကရင္ တစ္ျပည္နယ္လုံး အတုိင္းအတာနဲ႔ဆုိရင္ မဲ႐ုံ ၆၅၆႐ုံရွိေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ဖားအံၿမဳိ႕နယ္မွာ ၂၀၅႐ုံ၊ လႈိင္းဘြဲမွာက ၁၂၂႐ုံ၊ သံေတာင္ႀကီးမွာ ၉၉႐ုံ၊ ေကာ့ကရိတ္မွာ ၅၈႐ုံ၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးမွာက ၅၄႐ုံနဲ႔ ျမဝတီမွာဆုိရင္ေတာ့ ၅၁႐ုံ၊ စုစုေပါင္း ၆၅၆႐ုံအတြက္ အထူးရဲ ၆၅၆ေယာက္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးၿပီးျဖစ္ပါတယ္။